Arkiv | Avdelningar

Belasta rätt 2007 – årets Europakampanj

Den övergripande målsättningen för Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj om belastningsbesvär är att hjälpa arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud, politiker och andra berörda att förbättra förebyggandet av belastningsbesvär på arbetsplatsen. I regel är det flera olika faktorer som leder till belastningsbesvär.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing