Arkiv | SAN har ordet

Flaggan gör stor skillnad

I nummer 3 2009 av San-nytt har vi valt att vända blickarna utåt för att titta närmare på de förhållanden som råder ombord på fartyg inom världshandelsflottan. Vilka flaggor erbjuder bra arbetsförhållanden och vilka är värstingarna? Några entydiga svar på de frågorna går kanske inte att ge, eftersom förhållandena ombord kan skifta rätt rejält mellan […]

Läs mer

Lära av misstag – dyrköpt kunskap

Kraftigt försenad kom den i början av december – Haverikommissionens rapport om Finnbircholyckan 2006 då två personer omkom. Dåligt säkrad last, hårt väder och otillräckliga kunskaper i navigering slogs fast som olycksorsaker. Allvarliga brister i överlevnadsdräkterna uppdagades också och bidrog till att en person omkom.

Läs mer

Nytt år, nya tag

Du håller 2008 års första nummer av SAN Nytt i din hand. Du känner igen den från föregående år, men en ny vinjett – Profilen – har tillkommit. Under den rubriken kommer du att möta branschfolk som ägnar extra mycket tid och kraft åt att förbättra arbetsmiljön till sjöss.

Läs mer

God arbetsmiljö ger fler befäl

Oron växer i branschen – oron för den ökande bristen på sjöbefäl (främst ingenjörer). Det kommer uppgifter om att redare börjar få problem att bemanna sina fartyg och från SBF uppges att deras medlemmar inte alltid kan åka hem som planerat för att det saknas avlösare.

Läs mer

Arbetsmiljölagen är den största förändringen

Så har det blivit dags för mig att skriva min sista SAN-spalt. Jag kan inte undgå att reflektera över vad som hänt dom sex åren som jag varit med i bilden. Det som inneburit störst förändringar för sjöfarten är givetvis införandet av arbetsmiljölagen. Det har varit en utmaning att utbilda närmare 300 seniorbefäl inom systematiskt […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing