Arkiv | Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning informerar

Säkerhetskultur inom nationell sjöfart

Transportstyrelsen arbetar för att under kommande år påbörja en bedömning av säkerhetskulturen inom ramen för tillsyn av större rederier inom den nationella sjöfarten. Enligt Transportstyrelsen är det sju säkerhetskultursområden som är särskilt viktiga att arbeta med för att få till en god säkerhetskultur: • Rapporterande kultur • Rättvis kultur • Lärande kultur • Säkerhetsengagemang • […]

Läs mer

Skador på personer

År 2019 skadade sig 34 personer i sjöolyckor och 68 i personolyckor. När det gäller sjöolyckor är den vanligaste skadan sett över några år klämskador. De leder inte sällan till frakturer och amputationer, vilket vi uppmärksammat i den här skriften flera gånger tidigare. Dessa skador uppstår ofta i samband med förtöjningsarbete eller vid lastning eller […]

Läs mer

Sjöolyckor

Den vanligaste händelsen som inträffar är maskinhaveri, följt av grundstötningar. Även kollisioner, dels mellan fartyg men framförallt med andra föremål, vanligtvis kajer, står för en stor del av händelserna. I vår statistik är de vanligaste orsakerna till sjöolyckor: • Tekniska fel. det vill säga fel på teknisk utrustning så som huvudmaskiner, hjälpmaskiner och styrmaskiner. • […]

Läs mer

Olycksstatistik 2019

År 2019 var ett relativt normalt år för svensk yrkessjöfart. Det kan dock noteras en liten ökning av allvarliga olyckor och en minskning av mindre allvarliga olyckor. Totalt rapporterades 288 händelser, varav 77 tillbud till olyckor. Av dessa 77 bedöms en händelse vara tillbud till personolycka. Vidare har 68 stycken händelser klassificerats som personolyckor och […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Olyckor och tillbud vid bogserbåtsassistans I det här nummer presenterar vi exempel på olyckor och tillbud vid bogsering. De […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Olycksstatistik 2018 Här följer ett utdrag ur Transportstyrelsens senaste sammanställning av fartygsolyckor. Statistiken avser år 2018 och kommer inom […]

Läs mer

Olyckor och tillbud på Göta älv

Transportstyrelsen vill belysa vikten av att ha implementerat en väl genomtänkt säkerhetsorganisation med tillhörande underhållssystem när man bedriver sjöfart. Göta älv trafikeras dagligen av torrlast, bulk och tankfartyg som rör sig från Göteborg till olika hamnar, framförallt i Vänern men också utefter älven och tillbaka igen. Farvattnen som dessa fartyg rör sig i är också […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Risker och olyckor i samband med förtöjningsarbete vid ankomst och avgång Statens haverikommission (SHK) utreder en olycka som skedde […]

Läs mer

Sammanfattande säkerhetsutveckling

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.De flesta känner till att det finns stora risker med att beträda stängda utrymmen och lastrum fyllda med laster av […]

Läs mer

Sammanfattande säkerhetsutveckling

År 2017 var ett relativt normalt år för svensk sjöfart. Det rapport-erades 231 händelser totalt varav 40 tillbud och olyckor. Av dessa kategoriserades 163 som sjöolyckor (hänger samman med fartygets drift) och 28 personolyckor. En person omkom under året när en passagerare föll i en trappa på ett svenskregistrerat passagerarfartyg. Antal rapporterade personskador vid sjöolyckor […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing