Arkiv | Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning informerar

Olycksstatistik för 2006 färdig – fortsatt minskning av olyckor

Denna minskning har skett trots en viss ökning av antalet registrerade fartyg. Någon fastställd förklaring finns inte, men man kan gissa att elektroniska hjälpmedel, som exempelvis AIS, påverkar i viss utsträckning. Det kan inte heller uteslutas att ett ökat säkerhetsmedvetande ombord och i rederierna, till exempel form av ökad intern tillbudsrapportering, haft viss påverkan.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing