Arkiv | Utblick

Marginell förändring för Sverige

Sverige har rört sig marginellt uppåt i placering i Paris MOU:s årliga listning av världens fartygsnationer som publicerades i början av juli. Svensk flagg ligger nu på en 14:e plats av totalt 41 länder på den vita listan, vilket kan jämföras med plats 16 år året innan. Sveriges placering grundas på 310 inspektioner som genomförts […]

Läs mer

Vart fjärde svenskt fartyg brister enligt sjöarbetskonventionen

Transportstyrelsen har gjort en sammanställning av brister relaterade till sjöarbetskonventionen, baserat på hamnstatskontroller mellan 2016 till 2018. Under perioden kontrollerades 1 500 utländska fartyg i svenska hamnar och av dem hade 12 procent brister. Mest problem var det på fartyg från Bahamas, Panama, Antigua och Barmuda, men också från Norge. Majoriteten av bristerna på de […]

Läs mer

Svensk flagg fortsätter dala på vita listan

Sverige fortsätter att tappa placeringar på Paris MOU:s vita lista som varje år rankar världens fartygsnationer. Svensk flagg är nu nere på en 16:e plats, efter länder som Frankrike, Tyskland, Irland och Singapore. Under fem års tid låg Sverige bland de fem bästa på listan men har sedan halkat neråt och börjar nu närma sig […]

Läs mer

Kraftig ökning av dödsolyckor i slutna utrymmen

Enligt en sammanställning som ITF (International transport workers´ federation) gjort av olyckor i slutna utrymmen på fartyg, har antalet dödsfall ökat kraftigt det senaste året. Sedan första januari 2018 fram till mitten av april i år avled 16 hamnarbetare och 12 sjömän världen över till följd av kvävning eller explosioner i slutna utrymmen. Det kan […]

Läs mer

Rekordmånga kidnappningar 2016

Antalet rapporter om kidnappade sjömän ökar och förra året skedde fler bortföranden än det gjort de senaste tio åren. Det uppger ICC International maritime bureau (IMB) på sin hemsida. Totalt kidnappades 62 personer vid 15 olika incidenter med krav om lösensumma för frisläppande. 151 sjömän hölls som gisslan, vilket även omfattar personer kidnappade före 2016. […]

Läs mer

Sverige bästa flaggstat

Fartyg under svensk flagg är bäst på att leva upp till internationella regler om sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Det enligt organisationen Paris MOU som varje år sammanställer resultat av hamnstats-   kontroller runt om i Europa och publicerar i tre listor: vit, grå och svart. Flaggens placering beror på antalet uppdagade brister och kvarhållna fartyg i […]

Läs mer

Tema stress på världsdag för hälsosammare arbetsplatser

Stress och social ohälsa är ett bekymmer  i ett stort antal länder. Det visar rapporten Workplace stress: a collective challenge som Internationella arbetarorganisationen (ILO) presenterade i samband med Världsdagen för säkerhet och hälsa i arbetet den 28 april. Rapporten är en sammanställning av forskningsresultat om stress och social ohälsa på arbetsplatser runt om i världen […]

Läs mer

Piratplågan fortgår

Att antalet kapade fartyg och gisslantagna sjömän utanför den somaliska kusten minskar är glädjande. Men tyvärr innebär det inte att piratplågan generellt är på nergång. Det visar den senaste rapporten från International Maritime Bureau (IMB) som publicerades i början av februari. Faktum är att antalet bordade fartyg 2015 steg med elva procent (till 203) jämfört […]

Läs mer

Maritim hälsa i Danmark

Som vanligt var utbudet stort under arbetsmiljökonferensen i danska Nyborg. Efter noga övervägande valde jag att gå på följande: The Health Life Cycle of the Filipino Seafarer. Doktor Antonio Abaya, forskare på Healt Metric INC, har under fem års tid studerat ohälsa bland filippinska sjömän. Av 6000 sjukavmönstringar visade det sig att hjärtproblem låg högst […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing