Kategori: Nyheter

Att chefer i alla led känner ett tydligt ägarskap för arbetsmiljön är avgörande för hur väl företaget kommer att lyckas skapa säkra och välmående…
Kriget I Ukraina påverkar sjöfarten och ombordanställda på en rad olika sätt. Bland annat blev runt 2 000 sjömän på 94 fartyg fast ombord…