Arkiv | Tema: Lagerlogistik

Arbetsmiljöverkets råd för säkrare truckhantering

• Avgränsa användandet. Så långt som möjligt ska trucktrafiken avgränsas från gående och andra oskyddade personer. • Använd rätt truck för uppgiften. Det minskar risken för såväl akuta olyckor som förslitningsskador. • Åtgärda skador. Trucken ska kontrolleras och underhållas väl. Skador bör åtgärdas omgående. • Använd bälte. Många truckar har bälte, främst för att skydda […]

Läs mer

Trucken – nödvändig men olycksdrabbad

Truckar är nödvändiga för att minska lyften och öka effektiviteten vid lagerarbete. Samtidigt är det den maskin som är inblandade i flest arbetsolyckor. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Varje dag inträffar truckolyckor på svenska arbetsplatser. Ofta handlar det om klämskador på händer och fötter, men vid kollisioner och vältningar kan följderna bli betydligt allvarligare. Över […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing