Arkiv | Tema: Lyftanordningar

Personlig skyddsutrustning granskas

Den första april startar ett forskningsprojekt om strategier och rekommendationer för ökad användning av personlig skyddsutrustning. Projektet löper under två års tid med forskare från Chalmers och Linnéuniversitetet. Den som är intresserad av att dela med sig av sina erfarenheter av personlig skyddsutrustning kan vända sig till: cecilia.osterman@lnu.se. (LS)

Läs mer

Podcast om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har startat podden Hallå arbetsmiljö! I den samtalar arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline Kostet med programledaren Fredrik Berling om frågor som rör arbetsmiljö. Varje avsnitt har ett tema och inbjudna gäster. Podden kan lyssnas till via Arbetsmiljöverkets hemsida eller där poddar finns. Avsnitten finns också på myndighetens Youtube-kanal. (LS)

Läs mer

Låga helkroppsvibrationer på isbrytare

De helkroppsvibrationer som förekommer på isbrytare ligger långt under rådande gränsvärden. Det framgår av en forskningsstudie från Sjöfartsverket. Däremot upplever besättningarna emellanåt att vibrationerna är besvärande. Under hösten 2015 genomförde Olof Johannesson flera hundra vibrationsmätningar på isbrytarna Oden och Frej. Två veckor spenderade han ombord på fartygen som gick i den arktiska isen norr om […]

Läs mer

Elin Stenberg – En lyhörd och driven HR business partner

För att som personalansvarig på ett rederikontor iland kunna uträtta något för besättningarna ombord, måste man skapa personliga relationer och bygga förtroenden. Det säger Elin Stenberg, HR business partner på Wallenius Marine. Vi går till samma jobb, har samma chef, samma arbetsuppgifter och samma arbetstider. Hur kommer det sig då att vissa mår bra på […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Olycksstatistik 2018 Här följer ett utdrag ur Transportstyrelsens senaste sammanställning av fartygsolyckor. Statistiken avser år 2018 och kommer inom […]

Läs mer

Vart fjärde svenskt fartyg brister enligt sjöarbetskonventionen

Transportstyrelsen har gjort en sammanställning av brister relaterade till sjöarbetskonventionen, baserat på hamnstatskontroller mellan 2016 till 2018. Under perioden kontrollerades 1 500 utländska fartyg i svenska hamnar och av dem hade 12 procent brister. Mest problem var det på fartyg från Bahamas, Panama, Antigua och Barmuda, men också från Norge. Majoriteten av bristerna på de […]

Läs mer

Och så klev lastägarna fram

I åratal har man inom sjöfarten pratat om hur lastägarna sitter med makten i sin hand när det kommer till säkerhet och god arbetsmiljö. Om vilka möjligheter lastägarna har att kunna påverka oseriösa redare och tvinga dem att skapa drägliga förhållanden och schyssta villkor för sina besättningar. Skulle lastägarna vägra köpa frakter av rederier med […]

Läs mer

Forskning: Starka personalgrupper kan mobba chefer

Drygt tre procent av cheferna i en stor enkätundersökning svarade att de utsatts för mobbning. Enkönade arbetsplatser, starka personalgrupper och omorganiseringar ökar risken för chefsmobbning. En omfattande enkätundersökning med 18 000 chefer från olika branscher och arbetsplatser visade att 3,2 procent av deltagarna hade utsatts för mobbning. För att räknas som mobbning skulle den kränk-ande […]

Läs mer

Fokus på socialt samspel under årets arbetsmiljötillsyn

I höstas släppte Transportstyrelsen en rapport om den hårt pressade arbetssituationen som råder på många fartyg, främst i färjetrafiken. I år kommer myndighetens arbetsmiljötillsyn att riktas mot bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, kränkningar och trakasserier. Transportstyrelsens rapport – Sjömännens arbets- och levnadsvillkor – väckte stor uppmärksamhet när den kom den 30 september förra året. Enligt rapporten […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing