Arkiv | Tema: Lyftanordningar

Arbetsmiljöverkets krav vid arbete med lyftanordningar

Kunskapskrav: Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som använder lyftanordningar eller lyftredskap har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen. Kunskapskravet gäller alla användare, förare, lastkopplare, signalmän med flera. Utbildning i andra länder: Om en arbetstagare har en utbildning i lyftanordningar från något annat land, måste arbetsgivaren förvissa sig om att denna […]

Läs mer

Allvarliga olyckor vid lyftarbeten

Olyckor med kranar, taljor och andra lyftanordningar är relativt vanligt. I november klämdes en befälhavare till döds mellan en kran och en skopa. I år är arbete med lyftanordningar ett av de prioriterade områdena vid Transportstyrelsens arbetsmiljötillsyn av fartyg. Den 14 november förra året låg ett arbetsfartyg kopplad till en pråm förtöjd vid Rindö i […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing