Arkiv | Tema: MLC

Sju nyttjandeförbud på en månad

Under arbetsmiljökonventionens första månad belades sju fartyg med nyttjandeförbud runt om i världen. Sedan dess har fler stoppats, däribland i Sverige. Myndigheten och facket är mycket nöjda med resultatet.  I slutet av september fick Sven Save, Seko-ombudsman och inspektör vid Inter-nationella transportarbetarfederationen (ITF), ett sms från besättningen på det ryskflaggade bulk- fartyget Russa. Det stod […]

Läs mer

Enklare rapportering med MLC

En viktig del i arbetskonventionen är möjligheten för sjömän att klaga om något inte står rätt till ombord. Det säger Brandt Wagner, sjöfartsspecialist på International labour organization (ILO) i Genève.  Maritime labour convention är framför allt en sammanställning av tidigare konventioner, men innehåller också vissa nyheter. Bland annat har begreppet sjöman omdefinierats. – Tidigare konventioner […]

Läs mer

M/S Eckerö – besiktigad och godkänd

Läkarintyg, anställningsavtal, vilo-tider och hygien i byssan. Det är bara något av allt ska kontrolleras vid en MLC-certifiering. Men precis som de flesta andra svenskflaggade fartyg klarar M/S Eckerö besiktningen utan större problem. Transportstyrelsens inspektör, Mikael Andersson, slår sig ner på kaptenskontoret tillsammans med biträdande sjöpersonalchef, intendenten och befälhavaren. Han förklarar hur dagens MLC-besiktning kommer […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing