Arkiv | Tema: När olyckan har hänt

Stora utmaningar vid evakueringar

Att evakuera ett fartyg är komplicerat, särskilt om det finns passagerare ombord. Forskare Monica Lundh har studerat svårigheter i samband med att fartyg överges.  Dåligt väder, krånglande livbåtar, panikslagna människor, slagsida, brand. När man tappat kontrollen över situationen och fartyget måste överges, har besättningen en rad svårigheter att lösa. Monica Lundh är sjöingenjör och teknologie doktor […]

Läs mer

Stödet från land

När olyckan är framme behövs också stöd från rederiet. Stena Lines beredskapsplan reglerar allt från besättningens första samtal till rutiner för mentalt stöd efter att krisen är över. Martin Lewerentz är Stena Lines dp (designated person). Han berättar att besättningens första kontakt med rederiet i ett nödläge går till ett internt dygnet-runtbemannat säkerhetscenter. Centret vänder […]

Läs mer

Insatser för ökad rapportering

Sjöfarten är sämre än andra trafikslag på att rapportera tillbud. Det vill Transportstyrelsen ändra på och planerar flera insatser för att öka inflödet. Luftfarten rapporterar 150 tillbud på varje olycka och järnvägen åtta. Inom sjöfarten är motsvarande siffra endast 0,2, vilket innebär att man rapporterar färre tillbud än olyckor. Efter samtal med branschen planerar Transportstyrelsen […]

Läs mer

Förebygga genom rapportering

Allvarliga olyckor och tillbud ska snarast möjligt rapporteras direkt från fartyget till Transportstyrelsen. Men myndigheten uppmuntrar även anmälningar av mindre händelser. Enligt sjölagen ska alla allvariga olyckor och tillbud till allvarliga olyckor snarast rapporteras till Transportstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten ligger hos befälhavaren. Vad som ska anses vara en allvarlig olycka är inte alltid glasklart, men myndigheten uppmanar […]

Läs mer

Hantera kriser med goda förberedelser

                    Trots riskbedömningar, checklistor, övningar och säkerhetssystem inträffar ibland olyckor. En del allvarliga med stora förluster, andra smärre och mer lätthanterade. Men oavsett händelse är god beredskap och stabilt agerande bästa sättet att mildra effekterna. Det menar befälhavare, utbildare och författare Tobias Magnusson. Olyckor till sjöss […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing