Arkiv | Tema: Trötthet

Sömnbrist – inte bara på bryggan

 Trötthet är inte bara ett problem bland nautiker. Långa arbetspass och sömnbrist förekommer även på andra avdelningar. Sjöingenjör Mårten Ohlsén berättar hur han jobbat dygn i streck med ytterst lite vila. Enligt forskare kan även byssan vara ett problemområde.  Trötthet bland bryggbefäl har varit i fokus i många år. Fartyg med endast två nautiker är […]

Läs mer

Martha – internationell ombordstudie om vaktgång och sömn

Svenska forskare deltar i det nystartade internationella forskningsprojektet Martha där olika vaktsystems påverkan på trötthetsnivån ombord ska undersök-as. Martha är en uppföljning av forskningsprojektet Horizion, där vaktsystem (sex om sex samt fyra åtta) studerades i simulatorer. Nu ska motsvarande undersökningar genomföras ombord. – Vi ska följa med fartyg i Europafart och långfart, mellan Europa och […]

Läs mer

Sömntabletter kan ge allvarliga bieffekter

Det förekommer att personal ombord tar receptbelagda sömnpreparat för att kunna sova bättre. Medlen kan dock ge bieffekter som försämrad reaktionsförmåga, minnesproblem och dåsighet. Vissa är också beroendeframkallande.  Transportstyrelsen har fått kännedom om att det till sjöss förekommer användning av sömnmedlet Stilnoct. Preparat-et är effektivt och snabbverkande, men har också en rad bieffekter som kan […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing