Dansk sjöfart mot sexuella trakasserier

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

14

Nästan 80 procent av alla kvinnor som jobbar på danska fartyg har någon gång under sin karriär utsatts för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning från 2015. Nu samlas branschen för att ta tag i problemen.

Precis som i Sverige har sjöfarten i Danmark uppmärksammat problem med sexuella trakasserier ombord. Enligt en undersökning, stöttad av Sans danska systerorganisation Seahealth, har 37 procent av de danska kvinnor som arbetar till sjöss utsatts för sexuella trakasserier under senaste året. Hela 78 procent av de svarande uppgav att de drabbats av kränkningar någon gång under sin maritima karriär. I majoriteten av fallen blev de utsatta av en kollega, men även befäl, lotsar och hamnpersonal finns med på listan över skyldiga. Connie Gehrt är vd för Seahealth.

– Vi anade att det här kunde vara ett problem, men när vi tidigare velat lyfta ämnet på konferenser har det varit svårt att hitta någon från branschen som velat prata om det. Nu har vi fått svart på vitt att trakasserier förekommer vilket gör det lättare att ta upp frågan, säger hon.

Trakasserierna i undersökningen omfattar allt från kommentarer och skämt med sexuell anspelning till rena handgripligheter. Hur kränkningarna upplevs varierar, men något många tycker är särskilt jobbigt är när deras yrkeskunnande nedvärderas på grund av kön. Samtidigt visar studien att ytterst få fall av trakasserier rapporteras och att majoriteten av de som utsatts håller det för sig själva.

– De flesta säger ingenting, varken till kollegor, chefer eller hemma. Det verkar finnas en uppfattning om att det här är något man måste acceptera om man vill jobba till sjöss, säger Connie Gehrt och fortsätter.

– Men att sådant här förekommer skapar problem på flera plan. Både för den enskilde och för branschen som helhet. Man vill rekrytera unga kvinnor till sjöfarten och då måste man också kunna ta hand om dem.

Connie Gehrt konstaterar att kränkningar och trakasserier kan vara svåra att komma till rätta med, men hon är ändå optimistisk. Efter studien blundar man inte längre för problemen och hon säger att det finns en gemensam vilja att förändra. I mitten av mars ska redare och fack träffas tillsammans med psykolog under Seahealth ledning för att diskutera åtgärder.

– Jag tror att det kan leda till något bra, men vad som ska göras återstår att se. Det finns redan ganska mycket material kring det här ämnet och kanske handlar det snarare om att sprida den information som redan finns än att ta fram något nytt.

Connie Gehrt berättar att man även hoppas kunna hitta finansiering för en studie som berör trivsel och relationer ombord i ett bredare perspektiv.

– Hur vi bemöter och respekterar varandra handlar inte bara om kvinnor, det gäller alla, oavsett kön, kultur eller nationalitet.

Linda Sundgren

 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook