Den dolda sexismen ökar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Öppen sexism ersätts allt oftare av mer dolda och subtila angrepp. Det här säger Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi som forskar om små sexistiska kränkningarna på arbetsplatser, till tidningen Arbetsliv. Det kan handla om att kvinnor ofta blir avbrutna eller inte tas på allvar. Sådant kan i sin tur leda till stress hos de utsatta och skapa miljöer där kvinnor anses mindre kompetenta än män.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook