Det nödvändiga samtalet

Någon ser sliten ut när det är dags att gå på vakten. Han eller hon kanske luktar alkohol ibland, är bakfull eller verkar påverkad. Då är det dags för dig som befäl eller personalchef iland att prata med den här personen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Någon ser sliten ut när det är dags att gå på vakten. Han eller hon kanske luktar alkohol ibland, är bakfull eller verkar påverkad. Då är det dags för dig som befäl eller personalchef iland att prata med den här personen. Charlotte Almgren vid Alna, en organisation som arbetar med alkoholfrågor inom yrkeslivet, ger följande råd som kan underlätta det samtalet:

• Tänk inte på det som det ”svåra” samtalet utan det ”nödvändiga” samtalet. Det är din skyldighet som chef att värna om säkerheten och effektiviteten i arbetet och att prata med anställda som du uppfattar inte fungerar fullt ut i sin yrkesroll, oavsett vad det beror på.

• Fundera över varför du har samtalet och vilken din roll är. Gör du det i egenskap av chef, medmänniska eller vän? Ett bra samtal bygger på att du är tryggt förvissad över din egen roll och dina ståndpunkter.

• Låt samtalet utgå ifrån dina upplevelser av personen i fråga snarare än den anställdes problem. Säg att du märker att något är fel och ge gärna kon­kreta exempel på tillfällen då du känt så. Utgå från fakta. Inleder du med att säga att du tror att den anställde har problem kommer du att mötas av mängder av motargument och bortförklaringar och samtalet tar en helt annan vänd­ning än du tänkt dig. Dina upplevelser och din känsla kan däremot ingen ta ifrån dig.

• Undvik att prata om alkoholism eller missbruk. Målet med samtalet är inte att få den anställde att erkänna att han eller hon har ett beroendeproblem (det brukar ta ett halvår av behandling innan någon tillstår detta). Men har du märkt att den anställde verkat påverkad vid något tillfälle eller kanske luktat alkohol ska du ta upp det.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook