Egenkontroll – ett proaktivt verktyg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och vaksamheten ombord är att använda sig av egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin använder man till exempel begreppet STARK, vilket är ett förhållningssätt med grunden i egenkontroll och en slags arbetsmodell för att göra saker i rätt ordning och på ett strukturerat sätt.

Andra arbetsmetoder som kan användas är till exempel Pre-Job Briefing (PJB) och Post-Job Debriefing (PJD). PJB innebär en interaktiv diskussion där arbetet gås igenom innan det utförs. Syftet är att öka fokus på uppgiften, bidra till proaktivt tänkande och förutspå eventuella problem. PJD genomförs efter utfört arbete. Då gås arbetet igenom för att se vad som gick bra och dåligt. Det är ett bra sätt att lära sig inför nästa gång. Vid frågor, vänligen maila anna.tullberg@transportstyrelsen.se

 

S – Stanna upp. Förbättra helhetssyn, öka uppmärksamheten på detaljer.

T – Tänk efter. Gå igenom arbetsuppgiften och det förväntade resultatet.

A – Agera. Utför den genomtänkta uppgiften.

R – Reflektera. Jämför resultat med det som var förväntat.

K – Kommunicera. Berätta för kollegor om hur uppgiften är utförd och hur det gick.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook