En rättvis framtid för sjömän

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 25 juni uppmärksammas sjömän världen över genom International maritime organizations (IMO) Sjömännens dag. Förra året inleddes en kampanj för att uppmana regeringar att stödja sjömän under pandemin och förmå länder att erkänna sjömän som nyckelarbetare för att underlätta besättningsbyten. Fjolårets kampanj fortsätter samtidigt som budskapet utvidgas med en efter-frågan på en rättvis framtid för sjömän. Det kan handla om exempelvis arbetsvillkor i linje med ILO:s arbetsmiljökonvention, rättvis utbildning och rimlig säkerhet. IMO har sedan pandemin startade bildat ett kristeam (SCAT) dit enskilda sjömän kan vända sig för att få hjälp med corona-relaterade problem. Kristeamets arbete bedrivs i samarbete med IILO (International labour organization), ITF (International transport workers’ federation) och ICS (International chamber of shipping). Sedan 2020 har SCAT hanterat ärenden som påverkat tusentals enskilda sjömän, skriver IMO på sin webbplats. Sjömän och anhöriga i behov av hjälp kan vända sig till: info@imo.org.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook