Ett händelserikt 2019

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under innevarande år finns det flera intressanta arbetsmiljöhändelser att följa. Som det branschgemensamma arbetet Vågrätt och sjöfartsforskaren Cecilia Östermans kartläggning av arbets-
metoder för att motverka kränkningar och trakasserier till sjöss. Det pågår också forskning om bland annat hur man designar en säker arbetsmiljö inom sjöfarten och hur ledarskapet ombord kan utvecklas i samklang med tekniken. I oktober håller San sin årliga arbetsmiljökonferens. En dryg månad innan är det dags för vår danska systerorganisation Seahelth och deras stora tvådagarsarrangemang i Esbjerg. Här i San-nytt kommer vi att följa det som sker inom sjöfartens arbetsmiljöområde i stort liksom att lyfta fram sådant som vi själva tycker förtjänar lite extra ljus. Som den kombinerade ohälsoeffekten som vi skriver om i det här numret, eller mat och motion vid skiftarbete som vi återkommer till längre fram i år. Vi kommer också att fortsätta med våra profilporträtt och även hålla ett öga utåt för att se vad som händer och sker inom arbetsmiljöområdet internationellt.

Trevlig läsning!

Linda Sundgren, redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook