Ett händelserikt 2019

Under innevarande år finns det flera intressanta arbetsmiljöhändelser att följa. Som det branschgemensamma arbetet Vågrätt och sjöfartsforskaren Cecilia Östermans kartläggning av arbets-
metoder för att motverka kränkningar och trakasserier till sjöss. Det pågår också forskning om bland annat hur man designar en säker arbetsmiljö inom sjöfarten och hur ledarskapet ombord kan utvecklas i samklang med tekniken. I oktober håller San sin årliga arbetsmiljökonferens. En dryg månad innan är det dags för vår danska systerorganisation Seahelth och deras stora tvådagarsarrangemang i Esbjerg. Här i San-nytt kommer vi att följa det som sker inom sjöfartens arbetsmiljöområde i stort liksom att lyfta fram sådant som vi själva tycker förtjänar lite extra ljus. Som den kombinerade ohälsoeffekten som vi skriver om i det här numret, eller mat och motion vid skiftarbete som vi återkommer till längre fram i år. Vi kommer också att fortsätta med våra profilporträtt och även hålla ett öga utåt för att se vad som händer och sker inom arbetsmiljöområdet internationellt.

Trevlig läsning!

Linda Sundgren, redaktör San-nytt

Drivs av Breakwater Publishing