Färre förlisningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sedan slutet av nittiotalet har antalet fartygsförlisningar i världen minskat kraftigt. 1998 drabbades 0,4 procent av världshandelsflottan av totalförlust, 2014 var siffran nere på närmare 0,1 procent. Det visar statistik från IUMI (International union of marine incurance). Statistiken visar också att fartyg äldre än 25 år är kraftigt överrepresenterade vid förlisningar.
(IUMN)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook