Färre skadade och omkomna till sjöss

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Såväl allvarliga personskador som dödsfall minskar bland sjömän på europeiska fartyg. Det här visar nypublicerad statistik från den europeiska sjöfartsmyndigheten, Emsa.

Antalet allvarliga arbetsolyckor på euro-peiska fartyg eller på utländska fartyg i europeiska farvatten har sjunkit de senaste åren, från drygt 350 inrapporterade ärenden 2014 till 100 år 2017. De mindre allvarliga olyckorna ligger kvar på oförändrad nivå med cirka 600 fall årligen. Sammanlagt inkom runt 800 arbetsskaderapporter till Emsa 2017. De flesta hade orsakats av att man halkat, snubblat eller fallit. Näst vanligast var skador på grund av kroppsrörelser och därefter att man tappat kontrollen över ett verktyg eller en maskin. Cirka 300 olyckor inträffade på lastfartyg och nästan lika många på passagerarfartyg. De flesta skedde när fartyget befanns i hamnområden (42 procent) eller i kustnära vatten (28 procent). Den vanligaste skadeplatsen ombord var maskinrummet med 23 procent av olyckorna. Antalet dödsolyckor till sjöss har mer än halverats de senaste åren, från 110 år 2015 till 45 år 2017. En majoritet av dem inträffade på lastfartyg i samband med att fartyget kapsejsade, tog in vatten eller kolliderade.

Hela rapporten Annual overviews of marine casualties and incidents finns att läsa på Emsas hemsida.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook