Kriget I Ukraina påverkar sjöfarten och ombordanställda på en rad olika sätt. Bland annat blev runt 2 000 sjömän på 94 fartyg fast ombord på fartyg i ukrainska hamnar när Ryssland gick till anfall den 24 februari. Det rapporterar IMO (International maritime organization) på sin webbplats. Tio fartyg kunde sedan lämna landet och i slutet av juli fanns 84 fartyg med runt 450 sjömän ombord kvar i hamnarna. Flera fartyg har anställt lokala ”ship keepers” för att ersätta den ordinarie besättningen. Andra fartyg har lagts upp, utan någon besättning kvar ombord alls, medan besättningen på vissa fartyg valt att stanna kvar. 

I slutet av sommaren gjordes en överenskommelse om fri lejd för fartyg som lastar spannmål för transporter inom det så kallade Black Sea grain initiative. Den första augusti lämnade det första bulkfartyget hamnen i Odessa lastat med majs. Enligt uppgifter på tv4:s webbplats har tolv fartyg lämnat Ukraina sedan överenskommelsen om att upprätta en maritim korridor för spannmålsfartyg. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook