Fartygsbesök för bättre hälsa

Genom så kallade hälsobesök hoppas Furetank på friskare personal och ökad medvetenhet om kost och motion ombord. Bakom initiativet står rederiets egen hälsocoach, Sussi Löfgren.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Genom så kallade hälsobesök hoppas Furetank på friskare personal och ökad medvetenhet om kost och motion ombord. Bakom initiativet står rederiets egen hälsocoach, Sussi Löfgren.

Som tidigare medarbetare på personalavdelningen och med en färsk folkhögskoleexamen inom hälsa, återanställdes Sussi Löfgren i Furetank 2008. Uppdraget var att öka sjöpersonalens välbefinnande och i det syftet utvecklade hon så kallade hälsobesök.
– Jag följer med fartygen ett par tre dagar och pratar med besättningen, både i grupp och enskilt. Vill man ha hjälp med något, som att sluta röka eller komma igång att träna kan vi bistå med det. Konceptet är väldigt enkelt vilket jag tror är en fördel om det ska hålla i längden.

Stort intresse ombord
Hälsobesöken inleds med en allmän genomgång som ges vid två tillfällen för att alla ska ha chans att delta. Därefter bokas tid för enskilda samtal.
Till grund för samtalen ligger ett formulär med frågor om sådant som rök- och alkoholvanor, mat, motion, sömn och allmän trivsel. Sussi Löfgren ger råd till den som så önskar och kan också förmedla externa kontakter. Rökare kan få tips om lämpliga rökavvänjningskurser, dietist kan anlitas för viktminskning och den som vill komma igång att träna kan få ett lättare träningsprogram upprättat.
– Men den stora vinsten är att vi sätter fokus på de här frågorna och visar att vi tycker att hälsa är viktigt. Förhoppningsvis kan jag så ett frö hos en och annan och på sikt tror jag att det här kan leda till friskare personal och färre sjukskrivningar.
Under den pågående krisen inom sjöfarten har hälsobesöken legat på is på grund av utflaggningar, men Sussi Löfgren räknar med att snart kunna återuppta dem. Hittills har hon varit ombord på fyra av rederiets sju fartyg. Hennes erfarenhet är att sjömän är ungefär lika hälsomedvetna som gemene man och att det finns ett ganska stort intresse för kost och motion på fartygen.
Men något som sticker ut bland svaren i hälsoformulären är sovrutinerna.

Sömnbrist vanligt
Många upplever att sömn är en bristvara, trots trevaktsystem.
– Framför allt beror det på att vi har ankomster och avgångar mitt i nätterna vilket gör att folk måste gå upp på frivakten, säger Sussi Löfgren.
För att uppmuntra till ökat motionerande har rederiet en intern träningskamp. En gång om året premieras det fartyg med den mest aktiva besättningen genom ett extra tillskott till fritidskassan.
– Vi har välutrustade gym på sex av våra fartyg och jag hoppas att vi snart ska ha det även på det sjunde. Men hur mycket man motionerar beror lika mycket på människorna ombord som på utrustningen. På de båtar där man tränar mycket finns det nästan alltid en eller ett par eldsjälar som drar med sig de andra, säger Sussi Löfgren.
Något som skiljer ombordanställda från andra arbetstagare är att man regelbundet skiftar rutiner och dygnsrytm beroende på om man är hemma eller jobbar. Det är också något som sjömännen tar upp under hälsobesöken.
– Vissa tycker att det är lättare att hitta bra rutiner när de är ombord medan andra säger att det är enklare att leva sunt hemma. Men det är klart att det kan vara ett bekymmer att ställa om till nya förhållanden var fjärde eller var sjätte vecka, säger Sussi Löfgren.
En av de hälsofaktorer som ombordanställda har begränsat inflytande över är kosten. Sussi Löfgrens ambition är att upprätta ett närmare samarbete med rederiets kockar för att få ett tydligare hälsoperspektiv i matlagningen.
– När vi gick igenom matinköpen förra året var det flera ombord som kommenterade kakorna. Man sa att ”Jag skulle aldrig köpa Ballerinakex och ha hemma, men här äter jag dem bara för att det finns och står framme”. Det finns ganska många små förändringar man kan göra för att bidra till bättre matvanor.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook