Fatigue – ett olöst problem

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Många arbetsmiljöproblem har genom åren lösts eller i alla fall blivit bättre, men vi har massor av jobb kvar att göra och vissa av sjöfartens arbetsmiljöproblem har dessvärre blivit större. Ett av dessa problem har uppstått då besättningarna minskats
och arbetstiden ökat, jag tänker då närmast på trötthet eller fatigue. Det är ett stort problem i dagens fartyg med mycket små besättningar och detta gäller för i princip samtliga flaggländer och samtliga nationaliteter av sjömän.
Orsaken till dessa arbetsmiljöproblem handlar enbart om ekonomi och konkurrens.
Att inte få tillräcklig vila ger samma effekter som intag av alkohol. Det har konstaterats i ett flertal studier avseende sömn och trötthet. Det finns internationella regler som reglerar vila, men efterlevnaden kan diskuteras. Flera lotsar har berättat att när de kommer ombord på ett fartyg så går de ordinarie sjömännen och lägger sig, enbart för att få lite vila. Våra ITF-inspektörer (International transport workers federation) ser också dessa problem under sina ombordbesök och vid en San-konferens för något år sedan vittnades om dubbel bokföring, vilket innebär fler problem än bara trötthet. Men vem tar då ansvar om en incident eller olycka sker på grund av att besättningen inte har fått tillräckligt med sömn? Här anser jag att det är redaren, befraktaren, flaggstaten och tillsynsmyndigheten som bär det egentliga ansvaret, men skulden hamnar ändå i slutänden på den enskilde sjömannen. Det är ju den personen som brutit mot regelverket och som dessutom är lättast att hänga.

Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook