Fler sjömän kidnappas

Under årets första nio månader har 132 piratattacker och väpnade rån mot fartyg rapporterats till den internationella byrån ICC International Maritime Bureau (IMB). Det är 13 fall fler än samma perioder året innan. Också kidnappningar av sjömän i samband med överfallen har ökat med över 40 procent till 85 fall, varav en majoritet inträffat på den afrikanska västkusten.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing