Flugmodellen kan förebygga kriser

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En metod att använda för att förebygga och hantera kriser är den så kallade flugmodellen. Om det berättar Jonas Borell, ergonom och forskare vid Lunds universitet.

Flugmodellen, förklarar Jonas Borell, är ett praktiskt verktyg för att arbeta med risker och krisförlopp. Med en oönskad händelse som utgångspunkt identifieras olika risker som var för sig eller tillsammans kan leda fram till en kris, men också de konsekvenser som en kris kan medföra och hur de kan omhändertas för att mildra de negativa effekterna.

– Tänk till exempel på olika händelsekedjor som skulle kunna leda fram till att det börjar brinna i ditt kök, säger Jonas Borell. Ur en sådan situation kan man tänka sig att flera följdhändelser, kanske parallellt med varandra. Huset kan bli rökfyllt, brinna upp och branden kanske sprider sig till grannarnas hus. Men det kan också finnas ett brandlarm som går igång och alla människor evakueras.

Såga grenar från felträdet
Jonas Borell kallar de händelser som kan leda fram till en kris för ett felträd. I det proaktiva arbetet med att förebygga kriser handlar det om att såga av de grenar på felträdet som kan leda fram till en kris eller bygga barriärer mellan felhändelserna och krisen.

– Utmaningen är att i riskanalyser identifiera rätt saker som skulle kunna störa eller hota den egna verksamheten, säger Jonas Borell. En viktig poäng är att inte bara stoppa hot som kommer utifrån utan också påverka den egna sårbarheten. Om man exempelvis är beroende av elförsörjning eller en viss råvara för sin verksamhet kan man skaffa ett reservkraftverk eller bygga upp ett lokalt beredskapslager. Därmed minskar risken för vissa hot och kriser.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook