Föredrag och material

Tidigare konferenser

2020: “Sans digitala arbetsmiljövecka” Föredragslista och presentationer

2019: “Hälsofrämjande samarbete” Föredragslista och presentationer

2018: “Härskartekniker och kränkningar” Föredragslista och presentationer.

2017: “Riskhantering i teori och praktik – Kartläsare Tina Thörner inleder” Föredragslista och presentationer.

2016: “Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten” Föredragslista och presentationer.

2015: “Rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar” Föredragslista och presentationer.

2014: “Så skapar vi ett hållbart sjömansliv” Föredragslista och presentationer.

2013: “När olyckan har hänt” Föredragslista och presentationer.

2012: “Kemiska arbetsmiljörisker” Föredragslista och presentationer.

2011: “Effektiv riskhantering – nyckeln till en säker sjöfart” Föredragslista och presentationer.

2010: Våga vara ledare. Föredragslista och presentationer.

2009: Människa och teknik i samverkan Läs mer, se presentationer

2008: Säkerhetskultur. Artikel från San-nytt, Föredragslista och presentationer

2007: Inställd

2006: Konsten att kommunicera. Föredragslista och presentationer

2005: Den moderne sjömannens vardag. Föredragslista och presentationer

Drivs av Breakwater Publishing