Foresea

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Erfarenhetsbasen innehöll den 18:e november 3 009 st. rapporter.
Nedan ges ett exempel på en händelse som vid tillfället kanske känns odramatiskt och kan tyckas tillhöra ”en vanlig dag på jobbet”. Följderna av denna typ av enkla misstag kan dock ge oerhörda konsekvenser för såväl liv som materiel och miljö. Transportstyrelsen vill därför uppmärksamma att det är viktigt att rapportera även denna typ av händelser.
Autostopp i maskin
Mitt under losskastningsmanöver slogs automatiskt huvudmaskinen av. Tack vare en fördelaktig vindriktning och vindstyrka kunde fartyget ligga kvar i ”ofarligt läge” utan ytterligare obehagliga överraskningar. Orsaken till att maskinen automatstoppade var att en smörjoljeventil inte var helt öppnad efter arbeten med smörjoljereningen. Felet härleddes relativt snabbt vilket denna gång innebar att man kunde återstarta och fortsätta loss-kastningen. Checklistan kompletterades med procedurer för denna arbetstyp.
Foresea id: 2388

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook