Framåtblickande Sankonferens

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1

Lagom långa törnar, säkra arbetsrutiner och mer forskning. Åsikterna om hur morgondagens fartyg bör utformas var många på årets Sankonferens. Men en fråga som flera återkom till var vikten av bra ledarskap, både ombord och på rederikontoren.

Torsdagen den 22 oktober hölls Sans årliga arbetsmiljökonferens i Göteborg. Att dagens tema, rätt kurs mot framtida arbetsmiljöutmaningar, engagerade märktes tydligt. Över 90 personer var på plats för att lyssna och delta i diskussionerna. Först ut var Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund, som hade en klar bild av nästa generations sjömän.

– Vi kan inte förvänta oss att dagens ungdomar ska komma till oss med mössan i hand och be om ett jobb. Det är vi som måste visa vad vi har att erbjuda dem för att de ska välja sjöfarten, sa hon.

Samma till sjöss som på land
Rederi Eckerös kryssningschef, Chatarina Israelsson, pratade om hur viktig arbetsmiljön är ombord. Någon anledning till att det ska vara sämre ställt till sjöss än på företag iland, såg hon inte.

– Man hör ofta folk som säger att ”det där går inte att göra till sjöss”, eller ”det där funkar inte hos oss”. Men jag har varit på flera arbetsplatser iland, bland annat som säkerhetschef på Ikea, och det är väldigt mycket som är lika.

Innan lunch hölls en paneldiskussion med fokus på rekrytering. Under ledning av Cecilia Österman, forskare vid Linné-    universitetet och Svenska miljöinstitutet IVL, gav redare och studenter sin syn på rekryteringsfrågan. Dennis Johansson från Wallenius Marine berättade att de främst anställer befäl som tidigare varit elever ombord och gjort bra ifrån sig. Även Britta Patriksson på Transatlantic var inne på samma linje. Studenterna poängterade å sin sida vikten av att inför en praktik få veta vad rederierna förväntar sig av dem.

– Sjöfarten är så stor och arbetet ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av sjöfart man bedriver. Därför hade det varit bra om rederiet talade om vad som är viktigt för just dem, sa Sofie Söderberg som läser på sjöfart och logistik på Chalmers i Göteborg.

2Studenterna efterfrågade också sådant som lagom långa törnar och internetuppkoppling, men man ville också ha en bra och säker arbetsmiljö och engagerade befäl.

– Jag uppskattar när handledaren under praktiken frågar hur man har det, sa Filip Andrén, blivande sjöingenjör från Linnéuniversitetet i Kalmar. Den där sociala biten är viktig även om man också vill ha bra utrustning och verktyg att jobba med.

Cecilia Österman höll också ett eget anförande där hon berättade om ett pågående forskningsprojekt om arbetsmiljön i intendenturen.

– Det är inom den här personalkategorin som vi ser de allra flesta arbetsskadorna och de längsta sjukskrivningarna, sa hon.      

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook