Från Insjö

Nytt i Insjö sommaren 2008.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sjöfartsinspektionens Utredningsenhet påminner om att filmen ”Tack vare den mänskliga faktorn” finns tillgänglig för den som önskar information eller motivation att öka inrapportering av händelser till mån för säkerhet och arbetsmiljö.

Filmen finns nu även på engelska. Den är 15 minuter lång och kan kostnadsfritt beställas från Utredningsenheten på telefon 011-19 10 00.

Insjö 2131

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook