Guide om mänskliga rättigheter inom sjöfarten 

International Transport Workers’ Federation (ITF) kämpar för bättre arbetsvillkor i global sjöfart. Nu lanserar de en ny guide, som lyfter fram frågor om säkerhet, hälsa och tvångsarbete till sjöss.
ITF:s guide om mänskliga rättigheter till sjöss

Sjöfartsorganisationen International transport workers’ federation (ITF) verkar för goda arbetsvillkor inom den globala sjöfarten och mot tillämpningen av bekvämlighetsflagg. Enligt en sammanställning av deras arbete under 2022 återtogs 37 miljoner i obetalda sjömanslöner. Mellan 2020 och 2022 rapporterades dessutom 262 fall där redare övergett sina fartyg eller besättningar. 

 Nu har ITF tagit fram en guide om mänskliga rättigheter till sjöss. Den har namnet Respecting the human rights of seafarers in global supply chains, och innehåller information om bland säkerhet och hälsa ombord samt tvångsarbete inom sjöfarten. ITF har drygt 140 inspektörer, i fler än 120 hamnar i 57 länder. Inspektörerna genomför årligen över 10 000 inspektioner, antingen genom rutinbesök eller efter önskemål från fartygens besättningar.  

Guiden finns på itfseafarers.org/en

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook