Håkan André – Ger utsatta sjömän en röst

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under våren har ITF-inspektören Håkan André avslöjat ett stort antal bekvämlighetsflaggade fartyg som sysslar med dubbel bokföring. I oktober belönades han med San:s arbetsmiljöpris för sitt idoga arbete.

Håkan André hade arbetat i Norrköpings hamn sedan tonåren när Seko sjöfolk frågade om han ville börja som inspektör för Internationella transportarbetarfederationen (ITF). Nu är han inne på sitt fjärde år som inspektör och han ångrar inte sitt yrkesbyte.   

– Det är ett jättespännande jobb och så väsensskilt från allt jag gjort tidigare. Förut var jag sektionsordförande i Transportarbetareförbundet i Norrköping hamn och vi förhandlade om det mesta. I den här branschen får man vara glad om folk får lön över huvud taget, säger han.

Portade fartyg

Att Sverige och övriga Norden är förskonade från det allra sämsta tonnaget är välkänt och varje år portas en rad undermåliga fartyg från europeiska farvatten. Därför blev Håkan André överraskad när han i början av året upptäckte ett fartyg som fuskade med besättningslönerna och använde sig av dubbel bokföring. När det sedan uppdagades att ytterligare ett stort antal fartyg använde sig av samma system steg förvåningen ytterligare.

– Jag var övertygad om att sådant här var utrotat från våra farvatten, i alla fall i den här omfattningen, och det var knappt att mina chefer trodde mig. Men lönefusk har visat sig vara mycket vanligt och mitt jobb har gått från ett rent fackligt uppdrag till något som mest liknar en kamp mot ekonomisk brottslighet, säger han.

Rädda sjömän

Enligt det ITF-avtal som inspektörer i Norden vanligtvis tecknar med rederier, ska en matros få mellan 1600 och 1800 amerikanska dollar i månaden. Den summan inkluderar allt, från övertid och traktamente till semesterersättning. På fartyg som fuskar med utbetalningarna är ersättningen betydligt lägre.

– Det är lite olika men, ofta får besättningen mellan 30 och 40 procent under avtalet. Rädslan för att bli arbetslös gör att de ändå väljer att stanna, trots att de inte får den lön de har rätt till.

Sedan Håkan André började uppmärksamma lönefusket har han märkt hur redarna skärpt sina rutiner för att inte bli avslöjade. Han berättar hur bokföringen som visas upp för honom numera nästan alltid är oklanderligt utförd och att det ska mycket till innan besättningen berättar hur det egentligen förhåller sig.

– De är rädda att råka illa ut om de pratar med oss och vill helst att vi ska gå därifrån så fort som möjligt, säger han.

Att det finns fog för deras oro tvivlar han inte på.

– Det pratas om svartlistning och att den som avslöjar en redare inte bara riskerar att bli av med jobbet utan kanske heller inte kan få arbete på något annat rederi.

Ändå tycker han sig se generella förbättringar på det bekvämlighetsflaggade tonnage som anlöper svenska hamnar. Sedan arbetsmiljökonventionen (MLC) trädde ikraft har samarbetet mellan ITF och Transporstyrelsen ökat och även hamnarna är hårdare och nekar i vissa fall avtalslösa, bekvämlighetsflaggade fartyg att komma till kaj. Men inspektörsuppdraget innebär också mycket oregelbunden arbetstid med sena kvällar, tidiga morgnar och helger.

– Men jag klagar inte, jag trivs väldigt bra med det jag gör.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook