Handbok för sjukvårdsansvariga styrmän

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

2TVÅ SVENSKA STUDENTER vid sjöbefälsskolan på Åland valde att som examensarbete skriva en handbok om sjukvård för styrmän. Den fokuserar på att stötta sjukvårdsinsatser som är viktiga att klara av ombord, men som sällan praktiseras. Sjukvårdsguiden används numera som undervisningsmaterial vid hälso- och sjukvårdskursen för sjöbefäl på högskolan på Åland och ett svenskt rederi har köpt in exemplar till sina fartyg. Guiden är faktagranskad av läkare vid Radio Medical på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och kostar 300 kronor exklusive moms. För mer information kontakta Karin Hjoberg eller Jonas Seglare.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook