Härdare kan orsaka astma och allergi

Regelverket kring hantering av tvåkomponentsfärg är rigoröst, och det finns en orsak till det: färgen är giftig och hälsovådlig.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Regelverket kring hantering av tvåkomponentsfärg är rigoröst, och det finns en orsak till det: färgen är giftig och hälsovådlig. Nyligen har vi sett flera exempel på detta. I ett svenskt färjerederi har åtta personer på olika fartyg drabbats av allt från astma till allergier på grund av exponering för härdplaster som epoxi och isocyanater. Och det här rederiet är tyvärr inte unikt. Min erfarenhet är att man generellt är dåligt insatt i riskerna med tvåkomponentsfärg, både ombord och på rederikontor, och att man inte inser vilka allvarliga konsekvenser som exponering kan få för hälsan.

n

När jag är ute och föreläser på sjömansgymnasier brukar jag passa på att fråga eleverna hur många som hållit på med tvåkomponentsfärg på praktikerna. Samtliga brukar räcka upp handen. När jag frågar vilka som genomgått en särskild utbildning och läkarundersökning för att hantera sådan färg är det ingen som gjort det. Och så här ska det naturligtvis inte gå till, elever ska över huvud taget inte vara i närheten av tvåkomponentsfärg. Men oavsett ålder och befattning måste man ha tillräcklig kunskap om härdplaster innan man börjar arbeta med det, och det är rederiets skyldighet att se till att besättningen får den utbildning som krävs.
Karl-Arne Johannson/SEKO sjöfolk

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook