Härskartekniker och andra kränkningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Från härskartekniker och ordens makt till konkreta insatser för en hälsosammare social arbetsmiljö ombord.Under San-konferensen togs ett brett grepp om ämnet kränkningar och trakasserier.

– Det sitter inte i väggarna, det sitter i människorna. Kan vi inte bara enas om det?
Det sa retorikexperten Anna Ricknell när hon pratade om osund jargong på arbetsplatser och hur vi människor kommunicerar med varandra. Inför ett drygt 100-tal konferensdeltagare som samlats på Scandic Crown i Göteborg den 25 oktober höll hon en både upplysande och underhållande föreläsning om ordens makt och hur vi kan använda språket för att lyfta eller trycka ner människor i vår omgivning. Anna Ricknell berättade om en undersökning där deltagarna fått frågan om de någon gång utsatts för härskartekniker. 75 procent svarade ja. Den vanligaste härskartekniken var uteslutandemetoden som 45 procent av deltagarna drabbats av vid ett eller flera tillfällen.
– Härskartekniker handlar om sådant som att osynliggöra, beskylla och förlöjliga, sa Anna Ricknell. Enklaste sättet att exkludera eller inkludera någon är genom ögonkontakt.

Flera rederier deltog
Även flera företrädare för sjöfartsbranschen var på plats under dagen för att berätta om hur de arbetar för att förbättra det sociala klimatet till sjöss och minska risken för kränkningar och trakasserier. Bland dem Stena Lines Therese Vikström, HR, och Sandro Chiesi, teknisk chef, som talade om rederiets interna befälsutbildning om trakasserier och kränkande särbehandling.
– När vi fick in anmälningar om kränkningar och trakasserier upptäckte jag att befälen inte hade den kunskap som krävdes för att ta hand om den här typen av ärenden, sa Sandro Chiesi. Jag kontaktade då rederiet och sa att vi måste få till en förändring. En chefskurs utvecklades som riktar sig till befälen ombord. Och den har givit resultat, sa Therese Vikström.
– Vi har fått bättre trivsel och lägre sjukfrånvaro, trygga befäl ger trygga medarbetare.
Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöbefälsskolan i Kalmar, höll ett anförande under rubriken ”Gör om, gör rätt”. Han beskrev hur skolan, tillsammans med andra branschföreträdare, tog fram en policy mot kränkningar och trakasserier år 2015 efter att kvinnliga studenter blivit utsatta under sina ombordpraktiker. Men också att den åtgärden var långt ifrån tillräcklig för att komma åt problemen och hur man sedan metoo-uppropen drog igång gått vidare med ytterligare insatser.
– All personal vet var jag står i den här frågan, men alla studenter är inte medvetna om det vilket är ett problem, sa Ted Bågfeldt. Nu planerar vi för en seminariedag den 16 januari och om den faller väl ut kommer den att bli årligt återkommande.
San-konferensen avrundades med en paneldebatt under ledning av arbetsmiljöforskaren och sjöingenjören Cecilia Österman. Diskussionen kom till stor del att handla om hur en osund social miljö ombord inte bara påverkar dem som redan arbetar på fartygen utan också minskar möjligheterna att rekrytera ny personal.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook