”I området runt UK har det varit rent förfärligt”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Redan i februari tog Stena Line beslutet att sätta alla medarbetare som varit i Asien i två veckors karantän och man började tidigt leta efter skyddsmaterial i form av handskar och ansiktsmasker. Det berättar rederiets sjösäkerhets- och säkerhetsansvarige, Jörgen Lorén.

Jörgen Lorén säger att Stena Line redan för tre år sedan påbörjade sitt coronaarbete. Det genom att en arbetsgrupp som han leder beslutade att ta fram en manual för hantering av olika typer av infektioner. När signalerna från Kina om covid -19 började nå omvärlden var Stena snabba med att vidta åtgärder.

– Ett av de första besluten var att sätta alla våra medarbetare som varit i Kina och Asien i karantän i 14 dagar, säger Jörgen Lorén. Vi började också tidigt titta på hur vi skulle hitta tillräckligt med material, som desinfektionsmedel och handskar och vi köpte in face masks. Vi ville vara förberedda på de förändringar och regler som skulle kunna komma.

Desinficering
Olika former av samarbeten uppstod inom sjöfarten för att tillsammans försöka hitta vägar framåt och överleva krisen.

– Något vi gjorde ganska tidigt var att gå fram gentemot Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter och ge dem våra förslag på vilka åtgärder vi skulle kunna vidta för att återuppta trafiken, säger Jörgen Lorén.

Förslagen handlade bland annat om desinficering av så kallade hot spots, ställen som många tar på, och montera olika former av skyddsbarriärer mellan personal och passagerare. Det gjordes också bedömningar av hur många passagerare som skulle kunna kan vistas ombord med bibehållen coronasäkerhet.

– Det arbetet gjorde vi tillsammans med dem ombord och vi landade på ungefär 50 procent av passagerarkapaciteten. Det var på den nivån vi hamnade i våras och det är där vi ligger fortfarande, säger Jörgen Lorén och fortsätter.

– Det är en utmaning för oss att ta ombord passagerare, framför allt när de ska gå av och på. Likadant när man ska gå upp och ner för trapphusen inne i fartygen. Då försöker vi separera och hålla avstånd så gott det går.

Dålig samordning inom EU
Att EU inte förmått samordna restriktioner och rekommendationer under pandemin är något som ytterligare försvårat situationen för sjöfarten, enligt Jörgen Lorén. Han säger att olika förhållningsorder och regler kommit från olika länder och att det varit mycket besvärligt att följa, inte minst i Storbritannien.

– I området runt UK har det varit rent förfärligt. Det har varit otroligt svårt för oss att få en stringent linje att hålla oss till.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook