Insatser för ökad rapportering

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sjöfarten är sämre än andra trafikslag på att rapportera tillbud. Det vill Transportstyrelsen ändra på och planerar flera insatser för att öka inflödet.
Luftfarten rapporterar 150 tillbud på varje olycka och järnvägen åtta. Inom sjöfarten är motsvarande siffra endast 0,2, vilket innebär att man rapporterar färre tillbud än olyckor. Efter samtal med branschen planerar Transportstyrelsen en rad åtgärder för att öka viljan att meddela händelser.

– Ökade sekretesskrav, förenkla rapport-erigen och öka återförandet av information är några av de åtgärder vi diskuterat. Vi gjorde liknande förändringar inom flyget för några år sedan och det ledde till fler tillbudsrapporter, säger Daniel Hellström, chef för sektionen för statistik och analys vid avdelningen för sjö- och luftfart.

Med fler tillbudsrapporter hoppas myndigheten att bättre kunna inrikta tillsyn och regelskapande utifrån faktiska risker.

– Det här är väldigt viktigt för utvecklingen av hela det fortsatta sjösäkerhetsarbetet, säger Daniel Hellström.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook