Internationell expertgrupp 

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

International maritime organization (IMO) tillsatte mycket snart efter olyckan en expertgrupp. Den utarbetade förslag till säkerhetsförbättringar för främst roro-passagerarfartyg men också för andra passagerarfartyg. Expertgruppens förslag lades fram för sjösäkerhetskommittén som fortsatte arbetet och förberedde en SOLAS-konferens. Vid konferensen, som hölls 1995, beslutades en mängd ändringar i SOLAS, varav de flesta trädde i kraft den 1 juli 1997. De viktigaste kraven gällde naturligtvis bogportars tekniska utformning och roro-passagerarfartygs stabilitet, framförallt att fartygen ska klara av en fri vätskeyta på bildäck. Det beslutades dessutom om en mängd andra skärpningar. Krav infördes bland annat på:

• Att vissa vattentäta dörrar skulle hållas stängda under resa.

• Att indikatorlampor för alla portar i bordläggningen skulle finnas på bryggan.

• Att TV-övervakning och system för detektering av vattenläckage skulle finnas tillgängliga på bryggan och i maskinkontrollrummet. Det infördes också krav på förbättringar av utrymningsvägar. Krav på ”fast rescue boat” infördes liksom att livvästar ska vara utrustade med ljus. Arbetet inom IMO var mycket omfattande och gick mycket snabbt. Det övervägande antalet beslutade regler gällde även för existerande fartyg, det vill säga inte enbart för nybyggda fartyg.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook