Intervjuer på tvåvaktsfartyg

En extra nattvila då och då behövs för att orka jobba sex om sex. Det säger forskarstudenten och sjökaptenen Fredrik Hjorth om sin pågående studie.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En extra nattvila då och då behövs för att orka jobba sex om sex. Det säger forskarstudenten och sjökaptenen Fredrik Hjorth om sin pågående studie.

Trötthet, eller fatigue som det kallas på engelska, är ett hett ämne inom sjöfarten. Inte bara i Sverige utan även internationellt. I början av nästa år står tvåvaktsfartyg på IMO:s dagordning och då ska Fredrik Hjorths studie presenteras.
– Egentligen skulle den här undersökningen göras nästa år, men eftersom frågan snart ska diskuteras i IMO ville Sjöfartsverket ha den tidigare, säger han.
Undersökningen bygger på intervjuer med besättningarna på fyra tvåvaktsfartyg. Frågorna handlar om person och bakgrund, aktuell arbetssituation samt relationen mellan fartyg och landorganisation. Resultaten ska sammanställas i två rapporter, en till IMO och en svensk version.

IMO intresserad av arbetsituation
– IMO-rapporten kommer enbart handla om det som rör den aktuella arbetssituationen med arbetsuppgifter, sömn och vila, olyckor, arbetsskador och så vidare. Den svenska blir mer omfattande, säger Fredrik Hjorth.

Studien påbörjades under försommaren och hittills har två fartyg besökts. Slutsatser är för tidigt att dra, men det står klart att personalen på tvåvaktfartyg arbetar under stor press, säger Fredrik Hjorth.
– Ett sätt att göra det någorlunda drägligt är att få sova ut ibland. Det fick man på de fartyg som jag besökte tack vare att vissa stuverier bara jobbar kontorstid och att fartygen därför blev liggandes en natt eller en helg i hamn.
IMO-rapporten ska vara klar i november.
Den svenska kommer något senare. Studien är ett delprojekt i ett större treårigt forskningsprojekt om ISM-koden.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook