Kolmonoxidförgiftning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Brandlarmet utlöstes i maskinrummet på en mindre färja. En besättningsman sprang ner för att undersöka orsaken och exponerades då för rök eftersom maskinrummet var rökfyllt. En dryg timme senare började besättningsmannen må dåligt med huvudvärk, illamående, synrubbningar och högt blodtryck. Han fördes akut till sjukhus där man konstaterade kolmonoxidförgiftning. Ett sätt att undvika den här typen av händelser är att vara medveten om de risker som finns i samband med rökutveckling och brand och att ha tydliga rutiner och utrustning tillhands.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook