Hälsofrämjande samarbete

Lotta Delle, Göteborgs universitet

Budskapet ”Vi är varandras arbetsmiljö” gick som en röd tråd genom årets San-konferens. Under dagen gavs många konkreta tips och råd om hur man kan förbättra den sociala arbetsmiljön ombord och med enkla medel åstadkomma stora förändringar.

Den sociala arbetsmiljön var något som också årets San-pristagare hade fokus på. Huvudskyddsombud, Pia Westerholm, och skyddsombud, Jeanette Ganesjö, båda från Silja Symphony, fick priset för sitt stora engagemang i den sociala arbetsmiljön ombord på fartyget där de tjänstgör. Med projektet ”Tillsammans gör vi skillnad” sprider de kunskap bland kollegorna ombord om betydelsen av en sund sociala arbetsmiljö och vad man kan göra för att förbättra den. Under konferensdagen höll Pia, som till vardags jobbar i informationen, och Jeanette, som tjänstgör är i a`la carten, också ett föredrag om sitt projekt där de beskrev hur de går tillväga under de workshops som de arrangerar ombord.
– Vi vill visa folk att man med väldigt små förändringar kan åstadkomma stora förbättringar, sa Pia.

En annan ombordanställd som talade under dagen var Linus Edberg, befälhavare på Sirius Shippings tankfartyg Saturnus. Han berättade hur han ser på sin roll som ledare ombord och hur han går tillväga för att motivera sin besättning att göra ett bra jobb.
– På ett fartyg hade vi en matros som jag inte riktigt fick med mig, som vägrade att vara försiktig med båten och som inte ville hjälpa till att hålla rent och snyggt ombord. En dag drog jag på mig overallen och klättrade upp utanpå skorstenen för att vaska och måla och när han fick se mig där uppe ändrade han inställning och började ta ansvar för fartyget han också, berättade Linus.

Från Danmark kom kapten Helle Andsbjerg. Hon talade om sin långa karriär till sjöss som tog sin början för 30 år sedan och hur hon med åren lärt sig vad som är bra och dåligt ledarskap.
– Empati är en av de allra viktigaste sakerna att ha med sig, sa hon.
Utöver ombordanställda fanns också forskare och andra arbetsmiljöexperter bland talarna. Däribland Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Hon pratade om vikten av att som chef skapa personliga relationer till sina anställda och hur ytterst små insatser kan göra stora skillnader för trivseln på en arbetsplats.
– Att som chef ge sina anställda en enkel och snabb feedback, som en klapp på axeln eller en uppmuntrande kommentar, har otroligt stor betydelse, sa hon.

Ann Appelberg på Prevent var där och visade upp det nya webbverktyg som Prevent utvecklat för arbete med den sociala arbetsmiljön.
– Det är enkelt att använda och vänder sig till dig som har fullt upp i vardagen men som vill komma igång med ett hälsofrämjande ledarskap, sa hon.

HR-konsult Per Arnevall på PGA utveckling höll ett tankeväckande anförande om hur våra beteenden och sinnesstämningar påverkar omgivningen.
– Vårt kroppsspråk står för 58 procent av allt vi kommunicerar och tonfallet 35 procent. Det vi säger utgör bara ynka 7 procent, sa han.
Margareta Jensen Dickson från Stena Line knöt ihop den arbetsmiljön ombord med rederiets möjligheter att rekrytera personal.
– Om vi inte lyckas rekrytera ungdomar kommer vårt bolag på sikt inte att överleva, sa hon.
Hon berättade också om rederiets arbete för ökad mångfald till sjöss och om Stenas ambition att få fler kvinnor till sjöfarten.
– Vårt mål är att ha 30 procent kvinnor i ledande befattningar till 2022 och vi har infört en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier, sa hon.

Under eftermiddagens paneldebatt, som leddes av arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman, deltog flera av dagens talare liksom Johan Hartler, från Chalmers, Jeanette Wetterström, Age R consulting. Dagen avslutades med en avtackning av Eva Ohlsson på Sjöfartens arbetsgivareförbund (Sarf) som efter att ha arrangerat 14 San-konferenser nu går vidare med andra uppdrag. Konferensen hade ett 100-tal besökare och hölls i Clarion hotel post i Göteborg.


San-priset till två skyddsombud

Juryns motivering
Årets San-pristagare har uppvisat ett genuint engagemang för den sociala arbetsmiljön ombord på fartyget där de arbetar. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter har de startat ett projekt för att fler ombord ska bli medvetna om sin arbetsmiljö och vilja påverka den till det bättre. De bjuder in till workshops där de berättar om den nya lagstiftning som reglerar den sociala arbetsmiljön inom sjöfarten och vad man själv kan göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat. Samarbete är utmärkande för deras engagemang; de driver projektet tillsammans med fartygets befälhavare och strävar hela tiden efter att knyta fler ombord till projektet som, liksom de själva, brinner för arbetsmiljöfrågorna. Med sitt projekt har årets San-pristagare visat hur man på ett mycket konkret och tydligt sätt kan arbeta framgångsrikt med frågor som rör den sociala arbetsmiljön.

Föredrag

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Lotta Dellve

Hälsofrämjande ledarskap – Ann Appelberg, Prevent

Ledarskap – Linus Edberg

Värdskapsutbildning – Per Arnevall

Connecting Europe for a Sustainable Future – Margareta Jensen Dickson

Tillsammans gör vi skillnad – Jeanette Ganesjö och Pia Westernholm

Arbetsmiljö – Tillsammans gör vi skillnad – Silja Symphony

Maritimt Leder- och mentorskap – Helle Andsbjerg