Långtidsfriska medarbetare

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Stigande sjuktal har fått Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att starta en gemensam kampanj med fokus på långtidsfriska medarbetare. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, något som grundar sig på resultat från forsknings-projektet Hälsa och framtid. Dessa nycklar är: ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa och sjukfrånvaro (exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbets-förmåga.) Städenheten i Piteå kommun är ett inspirationsexempel i kampanjen. Där satsade arbetsgivaren på att förändra synen på hälsa och sjukfrånvaro vilket resulterat i att sjukskrivningarna minskade från 20 till 5 procent. I informationskampanjen ingår även en ny webbplats, www.foretagshalsokollen.se. Där finns ett test för att ta reda på hur din arbetsplats mår.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook