Lurigt med färdplanering och översikt i elektroniska sjökortssystem

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett sedan tidigare känt problemområde är fortfarande aktuellt. Förvisso bör de som utbildats i ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) känna till problemet med att alla detaljer inte visas i olika skalor i elektroniska sjökort, men det är ändå värt att påminna om. Varierande elektroniska sjökortssystem används i olika omfattning, men det är i stort sett bara då ECDIS-standarden uppfylls med krav på utbildning och rättade sjökort (ENC) som ”papperslös” navigation får genomföras. Problemet med
missad information blir särskilt stort då man inte har en rutt planerad i det elektroniska sjökortssystemet. Den säkerhetsbarriär i ECDIS-systemen som kontroll-erar om rutten går över ett grund uteblir. Den andra säkerhetsbarriären, att monitorera korrekt skala för att se de detaljer som krävs för säker navigering, kan också utebli om man skalar ut för att få översikt. Att vissa larmfunktioner medvetet stängts av efter vakthavande officers riskbedömning kan dock vara motiverat för att man inte skall ”drunkna i larm” vid navigation i skärgården. Nedanstående två händelser utgör exempel på felaktig användning av systemen och bristfällig ruttplanering.

Utdrag ut sjokort TSS 2012-419

Händelse 1
Ett fartyg med aktuellt djupgående om 4,9 meter använde vid tillbudet ett undermåligt elektroniskt sjökort. Man hade tidigare gått leden med mindre fartyg. Hade man tittat i ett papperssjökort eller använt ruttplaneringsverktyget i ECDIS med officiella elektroniska sjökort (ENC) hade vägvalet sannolikt blivit ett annat. Se bild 1.
SLMA TSS 2012-419

Händelse 2
Det andra exemplet är från en situation då man anger att man legat kvar i den ”ut-zoomade” sjökortsbilden för att få översikt, varvid den detaljerade informationen om tremeterskurvan uteblivit eller inte uppfattats (pilspetsens position). Hade man varit observant i någon bemärkelse hade grundstötningen undvikits.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook