Måla medvetet med tvåkomponentsfärg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att måla med tvåkomponentsfärg innebär hälsorisker och kräver både andningsskydd och heltäckande klädsel. Samma sak gäller när en yta målad med färg innehållande härdplaster ska slipas eller när färgen blandas till. Den som inte är försiktig riskerar att drabbas av både lungproblem och svårläkta eksem.

Även om hälsoriskerna med tvåkomponentsfärg, eller härdplaster som de också kallas, varit kända länge händer det fortfarande att folk blir sjuka av den. Det finns flera exempel på ombordanställda som blivit dåliga efter att ha inandats ångor från den giftiga färgen eller som utvecklat allergier och eksem sedan de fått färg på huden. Hur det står till med användandet av skyddsutrustning vid målning med tvåkomponentsfärger på fartyg finns det ingen samlad bild av. Men Eddie Janson vid konsultföretaget Maritrain, som under många år arbetat med kemikaliefrågor inom sjöfarten, upplever att säkerhetsmedvetenheten har ökat.

Oklarheter

– Alla kanske inte alltid vet exakt vad färgen innehåller och varför den är farlig, men man känner till att det finns risker och använder den skyddsutrustning som krävs. Det är i alla fall så jag uppfattar det, säger han.

Men han tror att det fortfarande kan finnas oklarheter och missförstånd kring hanteringen av härdplaster där man kanske inte alltid är lika försiktig. Ett sådant moment är behandling av redan målade ytor. Även om färgen suttit länge finns de hälsovådliga ämnena kvar och när den gamla färgen luckras upp av slipning, svetsning eller andra heta arbet-en frigörs giftet och skapar ett skadligt damm som inte ska andas in. 

– Så länge färgen härdar som den ska och man låter den vara är det inga problem, men så fort man börjar göra något med den måste man använda skydd. När man utför arbeten på målade ytor behövs samma sorts skyddsutrustning och filtermask som när man målar, säger Eddie Janson.

Ett annat riskmoment uppstår när färgen ska blandas till. Som namnet antyder innehåller tvåkomponentsfärg två delar: Färg och härdare. Härdaren är det som gör att färgen torkar och skapar en hård och slitstark yta. Men i flytande form avger härdaren farliga ångor som vid inandning kan skada luftvägarn och orsaka både astma och bronkit. 

– Ofta blandar man till färgen inne i färgschappen, men det är mycket bättre att göra det i friska luften ute på däck, säger Eddie Janson. Nu är det inte alltid möjligt på grund av årstid och annat, och ibland måste man stå inne och blanda. Då är det viktigt att det finns tillräckligt bra ventilation i utrymmet. Och oavsett om man står inne eller ute måste man alltid ha en bra filtermask med färska filter och skyddskläder på kroppen.

Rätt proportioner

Något annat man behöver vara uppmärksam på vid hanteringen av tvåkomponentsfärg är att blanda till den enligt
rekommendationerna i produktbeskrivningen, säger Eddie Janson. Annars
kommer resultatet inte att bli det önskade. 

– Är proportionerna fel härdar inte färgen och då fortsätter den att vara farlig. Men det märker man eftersom den målade ytan fortsätter att vara fuktig.

Fakta tvåkomponentsfärg

Tvåkomponentsfärg innehåller två olika komponenter, färg och härdare. Färgen ger en slitstark och tålig yta som klarar de stora påfrestningar som exempelvis ett lastdäck eller ett fartygsskrov utsätts för och man behöver därför inte måla om lika ofta som med annan färg. Exempel på vanliga härdplaster är epoxi, akrylat och polyure-tan. Härdad är tvåkomponentsfärg ofarlig, men om en målad yta slipas eller hettas upp kan skadliga ämnen frigöras och leda till hälsoproblem för den som exponeras. Härdplaster kan ge besvär på huden i form av eksem och svullnader, i lungorna med andningssvårigheter, astma och bronkit samt irritation i ögon och slemhinnor. Utöver färg kan härdplaster förekomma även i andra produkter, som exempelvis lack och lim.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook