Modernt sjömanskap i Danmark

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 26 augusti höll MSSM (Maritim Säkerhet – Sundhet och Miljö) återigen arbetsmiljökonferens i danska Nyborg. Och jag kan bara konstatera att det fanns många seminarier att välja bland. Temat var Modernt Sjömanskap och god verksamhets förståelse – så rustar vi oss för framtiden. Bente Klarlund, medicine doktor och överläkare på Rigshospitalet och professor vid Köpenhamns Universitet (i Danmark även känd som motionsmissionären) var på plats. Hon påtalade att det inte är lätt att hitta i sundhetsdjungeln. Vad skall man tro på? Kan man verkligen äta sig tio år yngre? Är sundhet ett individuellt ansvar? Kan man vara sund när man är till sjöss? Och var går gränsen mellan omsorg för den anställde och att blanda sig i? Jo det handlar om KRAM-faktorn (KRAM=Kost, Rökning, Alkohol, Motion). Genom att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter om dagen de flesta dagar i veckan, och två gånger i veckan motionera med högre intensitet, kan man leva inte bara tio utan 14 år längre, enligt Bente Klarlund. Ett annat seminarium hade rubriken, Vi lyckades att komma i mål med MLC 2006 -men vad har ändrats? Fartygen skulle vara certifierade senast den 20 augusti. Vi hann, men vad var det vi gjorde, vad ändrade vi på och blev villkoren för sjömännen bättre eller har vi skapat en papperstiger? Och varför är inte Sverige klara? Var några av de frågor som ställdes. Good seamanship and a high level of safety generate job pratade Søren Nørgaard Thomsen, managing director, ESVAGT Safety and support at sea, om. I ESVAGT arbetas det hårt med att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Genom bland annat gott sjömanskap bevaras den existerande företagsstrukturen samtidigt som en ny struktur kan utvecklas med möjligheter att skapa nya jobb. Jörgen Lorén, svensk befälhavare i Stena Line var där och berättade om FIRST (First Independent Responder Safe Transfer). Det är ett nytt sjöräddningskoncept som ska göra det möjligt att snabbt och effektivt kunna undsätta ett stort antal människor och livbåtar som hamnat i vattnet efter en olycka. Konceptet demonstrerades i Stora Bält utanför Hotel Nyborg Strand där konferensen hölls. Jag kan bara konstatera att dessa konferenser bara blir bättre för vart år som går och jag ser redan fram emot nästa års event.
Karl-Arne Johansson/ SEKO Sjöfolk

karl_arne

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook