Nattarbete ökar risken för prostatacancer

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Män som arbetar natt löper större risk att drabbas av prostatacancer än dem som har kontorstid. Det visar en genomgång av 147 vetenskapliga studier som genomförts av Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook