Ministern vill att Sverige ska höja rösten internationellt

Infrastrukturminister Åsa Torstensson förrättade invigningen av myndigheten i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping och höll då ett kortare anförande om regeringens transportpolitiska mål. Det mest intressanta ministern nämnde var att Sverige skulle höja rösten internationellt. Detta tolkar jag som att Sverige i rollen som ordförandeland i EU deltar i aktuella frågor på ett aktivare sätt.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

År 2006 initierade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus ett forskningsprojekt avseende studier om arbetsmiljö och ergonomi i maskin- och kontrollrum. Efter snart två års forskning börjar projektet närma sig sitt slut. Målet för forskarna Monica Lundh, Eric Wagner och Peter Grundevik har varit att förbättra arbetsmiljön, säkerheten och effektiviteten i maskinrummet samt ta fram förslag till nya nationella och internationella regler. Idag är de internationella reglerna detaljstyrda och vissa bestämmelser riskerar att hamna i konflikt med varandra.

De svenska forskarna föreslår istället ett funktionsbaserat regelverk (goal based standards). Problemet med dessa är att det är svårt att få in krav (mandatory) i dem. Nästan allt är rekommendationer och då är det lätt att komma undan med halvdana lösningar.
I den kommande forskningsrapporten finns många problem och lösningar redovisade och det är minst sagt intressant läsning. Vi måste nu tillsammans ta alla resultat till oss och ur detta driva frågorna vidare, såväl lokalt som internationellt.

Sjöfartsinspektionen har införlivats i Transportstyrelsen och man kan fråga sig vad det kommer att innebära. För vår del är det viktigt att sjöfarten inte försvinner i en ny stormyndighet som har väg, järnväg, flyg och sjöfart under samma hatt.
Infrastrukturminister Åsa Torstensson förrättade invigningen av myndigheten i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping och höll då ett kortare anförande om regeringens transportpolitiska mål. Det mest intressanta ministern nämnde var att Sverige skulle höja rösten internationellt. Detta tolkar jag som att Sverige i rollen som ordförandeland i EU deltar i aktuella frågor på ett aktivare sätt.
För sjöfartens del innebär det mer arbete inom IMO. Där finns många frågor att bevaka och just nu befinner vi oss i en översyn av STCW-koden. I det arbetet måste Sverige bevaka sina intressen för att om möjligt styra frågorna vår väg.

Mikael Huss
Ombudsman på Sjöbefälsförbundet, ledamot i SAN

Share article:
Email
Twitter
Facebook