Nollvision för dödsolyckor

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Regeringen har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Den ska presenteras senare under året och kommer att bland annat att innehålla en nollvision för dödsolyckor och allvarliga arbetsolyckor. I strategin kommer även det man kallar emotionella belastningsskador att lyftas fram. Det handlar om arbetstagare som möter många människor i arbetet och där sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökar mest.
(Prevent)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook