Nya föreskrifter

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den 21 augusti trädde en ny föreskrift om hygieniska gränsvärden ikraft (Afs 2018:1). Förändringarna baseras på ett EU-direktiv om hälsovådliga ämnen. Exempel på ämnen som berörs är kolmonoxid, skärvätska och damm från textiler. Cirka 500 ämnen regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook