Nycklar till friska företag

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

11Stöd, uppmuntran och bra chefer är framgångsfaktorer för företag som vill minska psykisk ohälsa bland sina anställda. Det menade psykolog och organisationskonsult Stefan Blomberg.

Psykisk ohälsa är den sjukskrivnings-kategori som ökat mest i samhället under senare år, också inom sjöfarten. Exakt vad det beror på är oklart även om man misstänker att stress och återkommande sparbeting påverkar utvecklingen. Genom forskning har man också lyckats ringa in vissa faktorer som påverkar vårt välbefinnande på arbetsplatsen. Stefan Blomberg berättade under sitt anförande om en forskningssammanställning som genomfördes av myndigheten SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) förra året. I den beskrev man vad i arbetsmiljön som kan leda till psykisk ohälsa och resultaten pekade ut ett antal riskfaktorer.

Höga krav – små möjligheter

– Höga krav i kombination med små möjligheter att påverka var en sådan. Bristande socialt stöd, konflikter, mobbning och osäkra arbetsförhållanden fanns också med, sa Stefan Blomberg.

Till faktorer som däremot får människor att må bra hör sådant som tillit och stöd, ordning och reda, uppmuntran och bra chefer. Att verka i en organisation som är förutsägbar och där medarbetarna blir lyssnade till främjar även det hälsan. Stefan Blomberg berättade om en stor svensk studie som Prevent publicerade en rapport om 2009. I den letade forskarna efter så kallade friska företag med få sjukskrivningar, låg personal-omsättning och hög trivsel.

– Det intressanta var att man hittade friska arbetsplatser inom alla olika branscher, till och med bland städbolag som annars bruk-ar ha stora problem på det här området. Det går alltså att skapa välmående arbetsplatser, oavsett vilken bransch man befinner sig inom, sa han.

10Resursbrist ingen ursäkt

I undersökningen, som omfattade över 2 000 företag inom samtliga privata branscher, ringade forskarna in fyra olika nycklar till friska företag. Dessa var ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och kännedom samt synen på hälsa och sjukfrånvaro. Dessa fyra nycklar är något alla företag kan arbeta med, menade Stefan Blomberg.

– Att ha dåligt med resurser är ingen ursäkt för att slippa undan. Tvärt om är det i företag med mindre ekonomiskt utrymme ännu viktigare än för andra att tänka på hur man arbetar. De har verkligen inte råd att slösa resurser på kaos.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook