Nytt projekt för bästa vaktavlösning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vaktsystemen till sjöss har sett likadana ut under mycket lång tid, men undersökningar tyder på att det finns bättre lösningar. Nu ska effekten av olika avlösningssystem granskas i en ny forskningsstudie.

För ett tiotal år sedan genomförde svenska marinen ett projekt för att undersöka hur olika avlösningssystem påverkar trötthetsnivån ombord. Resultaten visade att besättningarna blev betydligt piggare med avlösning klockan nio och klockan tre jämfört med den traditionella fyra-åtta-vakten. De som tidigare hade arbetat åtta-tolv-vakten blev något tröttare med förändringen medan de som gått tolv till fyra blev piggare. Den sammantagna vakenhetsnivån hos besättningen ökade dock väsentligt.

Snart drar ett vaktavlösningsprojekt igång som riktar sig mot anställda inom handelsflottan. Wessel van Leeuwen vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet är en av deltagarna.

– Vi ska undersöka alla olika vaktsystem för att ta reda på vilket som fungerar bäst, säger han. Vi kommer att titta hur man påverkas både på besättningsnivå och individnivå, men i slutändan måste förstås någon form av anpassning ske för att ett system ska fungera.

Det mest kritiserade vaktsystemet är sex om sex (jobba sex timmar och vara ledig sex). Flera studier har påvisat höga trötthetsnivåer ombord på tvåvaktsfartyg och dessa fartyg är också överrepresenterade i olycksstatistiken. Förra året genomfördes ett försök med förlängd avlösningstid på tvåvaktsfartyg där besättningen fick arbeta åtta timmar och vila åtta timmar.

– Samtliga sjömän som deltog tyckte det var mycket bättre att jobba åtta om åtta än sex om sex, säger Wessel van Leeuwen.

De kände sig piggare och mådde bättre. Men enligt internationella regelverk är det inte tillåtet att jobba åtta om åtta eftersom det innebär 16 timmars arbete vissa dygn.

De 35 deltagarna i undersökningen jobbade först tre veckor sex om sex. Därefter var de lediga tre veckor för att sedan tjänstgöra lika länge med åtta om åttavakt. Undersökningen genomfördes på fem mudderfartyg på brittiskt farvatten med tillstånd från UK Maritime Costguard.

Linda Sundgren

Så du själv kan påverka din sömn

Regelbunden motion: De flesta sover bättre om de tränar. Det ger en naturlig trötthet samtidigt som det minskar risken att drabbas av stress, ångest och depressioner.

Avslappning: Sömnproblem hänger ofta samman med stress och oro; sömnbrist i sig bidrar till att höja stressnivån. Har du svårt att komma till ro kan avslappningsövningar hjälpa. Sådana hittar du på exempelvis www.1177.se, Vårdguiden.

Kost: Undvik fet och kryddstark mat i anslutning till sänggående. Matsmältningstakten minskar när man sover och den som går och lägger sig direkt efter en rejälare måltid kan få svårt att komma till ro.

Avstå alkohol och nikotin: Rökare har oftare svårare än andra att somna och de vaknar oftare under natten. Alkohol innehåller stora mängder kalorier. Det kan visserligen göra det lättare att slappna av, men leder ofta till störd nattsömn.

Tupplur: Om möjligt, ta gärna en tupplur. Men sov inte längre än en halvtimme. Annars är risken stor att du kommer ner i djupsömn och då kan det ta tid att komma igång igen.

Källa Vårdguiden och Doktorn.se

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook